Beiratkozás időpontja

 • A NAPFÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁS Időpontja

  1. április 26-tól 29-ig az alábbi időpontokban, előtte kérek egyeztetést a napfenyovi04@gmail.com email címen:

  Április 26.

  hétfő

   

  Április 27.

  kedd

   

  Április 28.

  szerda

   

  Április 29.

  csütörtök

   

  8.00-12.00

  13.00-16.00

  7.30-12.00

  13.00-17.00

  8.30. -12.30

  Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok [EMMI rendelet 20.§(3)]

  • Óvodai felvétel iránti kérelem,
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolvány,
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • A gyermek TAJ kártyája,
  • A kötelező oltásokat tartalmazó gyermek egészségügyi kiskönyv,
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény másolata,
  • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik.
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általi dokumentumokkal/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) – b) pont]
  • Tartós betegségről orvosi igazolás, amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással